Hakkımızda

2000 yılında 4562 Sayılı Kanun ve Yönetmelikle tüzel kişilik kazanan Organize Sanayi Bölgeleri, üretim,ihracat ve istihdam merkezleridir.Planlı sanayileşme ve kentsel gelişmeyi belli bir uyum içersinde yürütebilmek açışından önemli bir yeri vardır. 

Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri sanayicileri düşük maliyetli alt yapı hizmetlerinden yararlandırırken,birlikteliğin verdiği avantajla sanayi birimlerinin de ucuz ve daha kolay üretim yapmalarını sağlamaktadır.

Bursa’nın nüfus yönünden en büyük ilçeleri arasında bulunan,Mustafakemalpaşa da mermer kaynaklarının bol miktarda bulunması,ocaklara yakın olması ve 2020 yılı Çevre Düzeni Planı çerçevesinde küçük ve orta ölçekli mermer işletmelerinin gelişmesi ve Türk Ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için,Gündoğdu ve Devecikonağı  Mahalleleri sınırları arasında 50 hektarlık alanda kurulmasına karar verilmiş olan Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,1997 yılında Mustafakemalpaşa Ticaret Sanayi Odasına ve Mermerciler İş Adamları Derneğine kayıtlı mermer sektöründe faaliyet gösteren firmaların müracaatları ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı işbirliğiyle, Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kurmak için ilk girişimlerde bulunulmuştur.

 • Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 22/01/1998 tarih 23238 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan Sanayi Bakanlığının yatırım programına alınmıştır.
 • 03/03/1998 tarihinde Mermerciler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı aşağıdaki kuruluşların katılımıyla oluşturulmuştur.
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı( Eski İl Özel İdaresi )
 • Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası
 • Mustafakemalpaşa Mermerciler İş Adamları Derneği
 • 2001 Yılında 100 sicil numarasıyla Bakanlıktan tescil edilmiştir.
 • Jeolojik ve Jeoteknik zemin etüt raporu İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne onaylatılmış ve Bakanlık tarafından vize edilmiştir.
 • 24/03/2003 tarihinde ÇED OLUMLU Belgesi alınmıştır.
 • Kamu Yararı Kararı Bakanlıktan alınmıştır.
 • 06/08/2007 tarihinde imar planları onaylatılmıştır.
 • 18 hektarlık alan kamulaştırılması yapılmıştır.
 • Kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.